İKTİSAT OKURYAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMIİKTİSAT OKURYAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI (Online)

KONU VE AMAÇ
Gündelik hayatımızda hepimiz ekonomik olayların ve etkileşimlerin birer aktörü veya dolaysız ya da dolaylı muhatabı olarak yaşıyoruz. Ama hepimiz birer iktisatçı olmadığımız için, bu ekonomik olay, gelişme ve etkileşimleri bir iktisatçı kadar iyi kavrayıp değerlendiremiyoruz. Ancak, birer iktisatçı olmasak da, ekonomik gelişmeleri kavrayıp doğru iktisadi kararlar alabilmek için, hiç iktisat öğrenimi görmemiş ekonomik aktörler olarak mutlaka belirli bir asgari seviyede iktisat bilmek zorundayız. İktisadın tanımı, doğuşu ve gelişimi, temel kavram, yaklaşım ve ilişkilerinden yola çıkacak olan bu online sertifika programı; katılımcılara genelde mikro ve makro iktisat, özelde ise iktisat politikaları, iktisadi büyüme ve kalkınma, çevre iktisadı, uluslararası iktisat ile Türkiye ve dünya ekonomilerindeki başlıca güncel gelişmeler hakkında temel anlama ve analiz becerileri aktarmayı amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

Programa katılmak ve yararlanmak için, başlangıç düzeyinde bile olsa ön iktisat bilgisi sahibi olmak gerekli değildir. İktisada ilgi duyan, ama tercihen bugüne dek hiç iktisat ve/veya maliye öğrenimi görmemiş olan veya ileride görmek isteyen herkes (lise/üniversite öğrencileri veya mezunları, başka uzmanlık alanlarından çalışanlar ve akademisyenler gibi) katılabilir.

SERTİFİKA
Programa katılanlardan Sertifika almaya hak kazananlara Türk-Alman Üniversitesi tarafından “İktisat Okuryazarlığı Sertifikası” verilecektir.

YER
Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No: 108, 34820 Beykoz, İstanbul
İnternet: https://meet.google.com


ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU (TAÜ İİBF İktisat Bölümü)
E-Posta: kibritcioglu@tau.edu.tr

 
 
PROGRAM TARİHİ VE İKİ GÜNLÜK DERS PLANI
 
 
1. DÖNEM: Program ertelenmiş olup yeni tarihler daha sonra duyurulacaktır. 

1. Gün
 
Saat Konu Öğretim Elemanı
13:30 - 14:20 D1 Giriş Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
14:30 - 15:20 D2 Mikroiktisat Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
15:30 - 16:20 D3 Makroiktisat Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
16:30 - 17:20 D4 İktisat Politikaları Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU

2. Gün
 
Saat Konu Öğretim Elemanı
13:30 - 14:20 D5 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
14:30 - 15:20 D6 Uluslararası Ekonomik İlişkiler Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
15:30 - 16:20 D7 Türkiye Ekonomisi Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
16:30 - 17:20
17:30 - 18:00
D8 Dünya Ekonomisi
Genel Değerlendirme Sınavı
Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU
       

Yukarıda belirtilen üç dönemin dışındaki herhangi iki gün ve saat aralıkları için yeterli talep olması ve söz konusu tarihlerin ilgili öğretim üyesi içinde de uygun olması halinde ayrıca başka bir dönem için de program düzenlenebilir.

BAŞLICA DERS KONULARI
D1 GİRİŞ:   İktisadın tanımı, kapsamı, doğuşu ve gelişimi; iktisattaki temel kavram, aktör, piyasa, yöntem, konu, değişken ve ilişkiler; başlıca iktisatçılar ve ekoller.
D2 MİKROİKTİSAT: Birim ve piyasa düzeyinde talep ve arz; piyasalarda fiyat oluşumu; rekabet ve piyasa türleri, vb.
D3 MAKROİKTİSAT: Kapalı ve açık ekonomiler için kuşbakışı genel/toplamsal analiz; kısa vadeli konjonktür dalgalanmaları; GSYİH ve alternatifleri, makroekonomik üretim / tüketim /  yatırım / tasarruf kararları, istihdam / işsizlik, enflasyon, vb.
D4 İKTİSAT POLİTİKALARI: Kapalı ve açık ekonomilerde hükümetlerin iktisat politikaları, hedefleri ve etkililikleri.
D5 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA: Uzun vadeli iktisadi büyüme, kalkınma, çevre ve ekolojik sistem, kurumlar, teknolojik gelişme ve inovasyon, gelir dağılımı (eşitsizlik), yoksulluk/açlık ve uluslararası göç.
D6 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: Uluslararası iktisat teorileri (uzmanlaşma, dış ticaretin belirleyicileri ve dış ticaretten kazançlar); döviz kuru ve kambiyo sistemleri ve döviz kurlarının oluşumu; uluslararası finans hareketleri; uluslararası iktisat politikaları ve entegrasyon.
D7 TÜRKİYE EKONOMİSİ: İstatistiksel veri kaynakları; izlenebilecek temel ekonomik göstergeler; başlıca güncel yurtiçi gelişmeler ve iktisat politikaları.
D8 DÜNYA EKONOMİSİ: İstatistiksel veri kaynakları; izlenebilecek temel küresel ekonomik göstergeler; başlıca güncel küresel gelişmeler, küresel riskler ve iktisat politikaları.
 

KAYIT ve İLETİŞİM
Online kayıt için tıklayınız.
E-Posta: tausem@tau.edu.tr
Telefon: +90 216 333 30 00 (3068 dâhili)

PROGRAM ÜCRETİ
Genel Katılımcılar: 1.200 TL
Lise ve Üniversite Öğrencileri ve TAÜ Personeli: 720 TL

Eğitimle ilgili tarafınıza bilgilendirme maili gelmeden ödeme yapmayınız lütfen. 

ÖDEME
Ödemeler; tek seferde, aşağıda belirtilen IBAN numarası ile Halkbank Beykoz Şubesi, Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hesabına yapılacaktır.
IBAN: TR93 0001 2009 7590 0006 0000 05
HESAP NO: 6000005
Açıklama kısmına lütfen “İsim – Soy isim ve İktisat Okuryazarlığı Sertifika Programı” yazınız.

SERTİFİKA PROGRAMI AÇILMA, YÜRÜTME VE SERTİFİKA ALMA ŞARTLARI
  1. Program içeriğinin sorumluluğu programı yürüten öğretim üyesine aittir.
  2. Öğrenciler ve TAÜ personeli için uygulanan indirimden, (lise veya) üniversite öğrencisi olmayanlar ile TAÜ personeli olmayanlar yararlanamaz.
  3. Yeterli katılımcı sayısına (en az 5 katılımcı) ulaşılmaması nedeniyle programın açılmaması halinde veya yasal ya da olağanüstü sebeplerle programın yürütülememesi halinde ücret ödeyen katılımcılara ücret iadesi, TAÜ ilgili Kurul ve/veya Birim kararına göre yapılır. Katılım ücretinin iadesinde herhangi bir faiz veya benzeri bir gecikme tazminatı ödenmez.
  4. Sertifikaya hak kazanmak için derslere düzenli katılmak zorunludur. Derslerin 2/8’ine veya fazlasına devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir ve nihai değerlendirme sınavına katılsalar bile Sertifika almaya hak kazanamazlar.
  5. “İktisat Okuryazarlığı Sertifikası” almaya hak kazanabilmek için, derslere devam koşulunun yanı sıra, programın ikinci gününde yapılacak son dersin ardından düzenlenecek kısa değerlendirme sınavına katılmak ve 100 puan üzerinden en az 50 puan almak zorunludur.
  6. Derslere hiç veya kısmen katılmayanlara tamamen veya kısmen ücret iadesi yapılmaz.
  7. Diğer hususlarda Türk-Alman Üniversitesinin ve TAÜ SEM’in ilgili düzenleme ve ilgili kararları geçerlidir.
  8. Programa katılanlar yukarıdaki bütün şartları kabul etmiş sayılır.