Tanıtım

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı üniversitenin yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programları düzenlemek ve yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak üzere her kesimden ve yaş grubundan bireylere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz

İnsan hayatının bu günü ve sonrasına değer katacak, ihtiyaç duyulan güncel ve yenilikçi bilgiyi kaliteli bir eğitim süreciyle sunan bir eğitim merkezi olmak.

Vizyonumuz

İnsan hayatına değer katacak güncel ve yenilikçi bilgiyi; yaş, cinsiyet ve meslek ayrımı gözetmeden toplumun tüm kesimlerine sunan bir eğitim merkezi olmak.

Hedeflerimiz ve Değerlerimiz

Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal gelişim ve ilerlemeye katkı sağlamak.

Yaş, cinsiyet ve meslek ayrımı yapmadan toplumun her kesimine hitap etmek.

Sürekli öğrenme ilkesini bireyler nezdinde yaygınlaştırmak.

Verilen eğitimlerle toplumsal sorunlara çözüm yolu aramak.

Teorik eğitimin yanı sıra insanlara pratik hayatta da fayda sağlayacak eğitimler düzenlemek.

Eğitimlerde salt bilgi aktarımı değil aynı zamanda eğitimi alan kişilerin katılımını önemseyerek bilgiyi yaygınlaştırmak ve kalıcı hale getirmek.